Termeni și Condiții

Site-ul ,,www.boxfactory.ro”, denumit în continuare “BoxFactory.ro”, este deținut și administrat de societatea BOX FACTORY S.R.L., denumit în continuare “Box Factory”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 40392442, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J03/80/2019, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul în Strada Mierlușești, Sat Bascov, Comuna Bascov, Județul Argeș, România. E-mail: office@BoxFactory.ro.

Navigarea pe site-ul www.BoxFactory.ro urmată de plasarea unei comenzi, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

BoxFactory.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum ți Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între BoxFactory.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiții:

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul BoxFactory.ro.

Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și face plata acestora.

Vânzător – societatea BOX FACTORY S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 40392442, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J03/80/2019, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul în Strada Mierlușești, Sat Bascov, Comuna Bascov, Județul Argeș, România.

Contract – Comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale și nu la plasarea comenzii sau la emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate Intelectuala

Conținutul site-ului BoxFactory.ro (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectate, drepturi de model, patente, mărci înregistrate) este integral proprietatea Box Factory și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.
Folosirea fără acordul Box Factory a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. BoxFactory.ro și logo-ul BoxFactory.ro sunt mărci înregistrate ale BOX FACTORY SRL.

Utilizarea pe BoxFactory.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. BoxFactory.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

Box Factory nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la BoxFactory.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, BoxFactory.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Box Factory nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Box Factory nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul BoxFactory.ro, acestea fiind puse la dispoziție de către furnizori.

Informațiile incluse pe BoxFactory.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa office@boxfactory.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

BoxFactory.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii.

BoxFactory.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar BoxFactory.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul lor.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului BoxFactory.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu BoxFactory.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. BoxFactory.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă BoxFactory.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Box Factory este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numarul ________.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail.

Când un Utilizator își creează un cont pe BoxFactory.ro, va primi comunicări comerciale din partea BoxFactory.ro doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. BoxFactory.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, BoxFactory.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe BoxFactory.ro, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor de pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a BoxFactory.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către BoxFactory.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul Box Factory.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către BoxFactory.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile își pastrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

BoxFactory.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe BoxFactory.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul BoxFactory.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. BoxFactory.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că s-au utilizat informații neconforme cu realitatea sau se folosesc serviciile într-un mod neconform cu practicele uzuale.

7. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expeditie și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului BoxFactory.ro sunt exprimate în Lei și INCLUD T.V.A. Taxa pe valoare adăugată (T.V.A.) este detaliată la finalizarea comenzii și generarea facturii proforme sau a facturii fiscale.

8. Comanda

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit, returnată, anulată etc).

BoxFactory.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant BoxFactory.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail sau telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

BoxFactory.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

– eșuarea sau invalidarea tranzacției online de plată;
– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului a tranzacției;
– date incomplete sau incorecte ale Clientului;
– activitatea Clientului poate produce daune site-ului BoxFactory.ro sau partenerilor săi;
– livrări anterioare returnate;
– alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, BoxFactory.ro nu poate fi răspunzatoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și din motive justificate, BoxFactory.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea sau prețurile Produselor și/sau a Serviciilor din Comandă. În aceste situații BoxFactory.ro va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul efectuării Comenzii.

În cazul în care un Produs și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către BoxFactory.ro, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Produsului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care BoxFactory.ro a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

8.a Anularea comenzii de către Box Factory

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse ori promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic sau prin e-mail în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.

După anularea unei tranzacții prin card, banca emitentă va debloca suma blocată în contul clientului în termen de 1-30 de zile, în funcție de politica acesteia.

9. Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Plata se poate face cu cardul sau prin transfer bancar.

10. Garanția

Pentru produsele achiziționate din magazinul online BoxFactory.ro se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului.

Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

– produsul să fi fost cumpărat de la BoxFactory.ro și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
– să respecte instrucțiunile de folosire și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;
– să păstreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care a achiziționat produsul;
– să păstreze ambalajul original și toate accesoriile care au venit în acesta, și să le livreze împreună cu produsul în garanție.

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de către Client.

Cauze de pierdere a garanției:

– avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiații solare; lipsa sau modificarea numărului de serie; modificari ale produsului;
– defectarea ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare prevăzute în manualul de utilizare;
– deteriorarea mecanică provocată prin lovirea produsului sau deterioarea marcajului cu modelul și seria acestuia;
– inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
– distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

BoxFactory.ro nu oferă garanții Clienților:

– în cazul în care produsul achiziționat nu este potrivit cerințelor sau așteptărilor Clienților;
– după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanție produsului;
– în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosire a produsului.

11. Livrarea

Produsele se vor livra către client prin curier rapid – Dragon Star Courier – pentru comenzile mici și medii, sau prin curierat paletizat – Pallex – pentru comenzile care necesită ambalare paletizată (în funcție de mărime, comenzile au termen de livrare între minim 2 și maxim 10 zile de la data confirmării plății).

Costul livrării este de 15 RON + 1 RON/kg (TVA inclus) valabil pentru toate coletele expediate în România.

O altă metodă de a intra în posesia produselor comandate este bineînțeles ridicarea personală din incinta fabricii. Adresa completă se regăsește pe pagina de contact.

Între înregistrarea Comenzii și preluarea acesteia de către Curier există un interval de 12-24 ore. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului și se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăși termenul maxim prevăzut mai sus.

Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea modificărilor asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Box Factory va informa Clientul despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 3-30 de zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițială, iar Box Factory va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru produsele care nu se află în stoc sau cu stoc limitat, Clientul poate plasa o precomandă, aceasta urmând a fi confirmată și procesată de către un reprezentant Box Factory. Clientul va fi notificat în vederea timpului de livrare a Produselor sau Serviciilor comandate în avans.

11.a Condiții de livrare

La solicitarea BoxFactory.ro sau a Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă eeste necesar prin una sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresă în momentul plasării Comenzii pe site.

Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către BoxFactory.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

11.b Recepția produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată și factura ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă exista lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

12. Politica de retur. Dreptul de retragere

12.a Condiții generale

În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maxim 14 zile de la data retragerii din contract iar costul de retur cade în sarcina Clientului.

În cazul comenzilor cu livrare internațională, costurile de retur cad în sarcina Clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul Comerciantului.

12.b Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice BoxFactory.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la office@boxfatory.ro în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, BoxFactory.ro poate refuza coletul.

Pentru retur se va utiliza formularul disponibil aici.

12.c Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu BoxFactory.ro).

În conformitate cu legea în vigoare, BoxFactory.ro își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid.

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și Produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și sigilată.

Se pot returna produsele în termen de 14 zile calendaristice din momentul în care au fost livrate de către curier.

Te rugăm să completezi formularul de retur în cel târziu a 14-a zi calendaristică de la data livrarii; după acestă dată cererile nu vor fi luate în calcul.

Toate produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit. Trebuie să returnezi produsele, certificatul de garanție în original și toate documentele cu care ți-au fost livrate.

Dacă s-au achiziționat mai multe produse de același fel și le returnezi pe toate, doar unul din produse poate fi desigilat.

Nu se acceptă retururi dacă produsele îndeplinesc cel puțin una din condițiile de mai jos:

– au fost efectuate intervenții neautorizate asupra produsului;
– au urme de uzură sau folosire excesivă;
– zgârieturi, ciobituri, lovituri sau șocuri mecanice/electrice;
– nu au toate accesorile primite în pachet;
– produsul a făcut parte dintr-o comandă special; comanda speciala este aceea care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, este produsă pe baza unei comenzi ferme conform specificațiilor clientului cu plata în avans;

Nu se acceptă retur produse pentru care deschiderea, modificarea sau repararea produsului a fost efectuată de către o altă entitate decât centrele autorizate de service sau dacă numarul de serie al produsului, codul de dată al accesoriului au fost îndepărtate, șterse, au devenit greu vizibile sau au fost modificate în vreun fel.

Nu se acceptă retur produse care au suferit expunerea la umezeală, la condiții extreme din punct de vedere termic sau la alți factori de mediu, la coroziune, oxidare, dacă a intrat în contact cu lichide, alimente sau produse chimice. Activarea senzorului de umezeală sau urmele de oxizi pot duce la scoaterea produsului din garanție, atât convențional cât și de conformitate.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

12.d Retur DOA (Dead on arrival)

În eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

12.e Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 3-30 de zile calendaristice de la data la care BoxFactory.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

În conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Clientul are urmăroarele drepturi și obligații referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță:

Clientul are dreptul ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr.34/2014, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a Produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de către Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (împreună cu documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc.

BoxFactory.ro va rambursa Clientului contravaloarea produsului în termen de 3-30 de zile de la data informării făcute de către Client către BoxFactory.ro în ceea ce privește decizia de retragere din contract. Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului.

BoxFactory.ro va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul în prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat la cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
– furnizarea de Bunuri și/sau Servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
– furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
– furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
– furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;
– furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
– furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;
– contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

12.f Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, BoxFactory.ro se obligă să returneze suma în termen de 3-30 de zile de la data informării de către Client în ceea ce privește decizia sa de retragere din Contract. Suma va fi returnată în contul clientului prin transfer bancar. Pentru comenzile plătite cu cardul suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de 3-30 de zile de la acceptarea returului.  Clientul va informa BoxFactory.ro în ceea ce privește intenția sa de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs.

13. Forță majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.

14. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între BoxFactory.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele românești competente.

15. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului BoxFactory.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților BoxFactory.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor BoxFactory.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc.) vor fi pedepsite conform legii penale.

16. Modalități de plată

Oferim 2 modalităţi de plată:

  1. Plata cu cardul direct în coșul de cumpărături generat pe site-ul BoxFactory.ro.
  2. Plata prin transfer bancar pentru comenzile speciale plasate în urma unei discuții telefonice sau prin e-mail pentru stabilirea detaliilor în ceea ce privește caracteristicile Produselor dorite, a livrării și a datelor de facturare.

17. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Data ultimei actualizări – 11.03.2021 – BoxFactory.ro.